Dopravní nehody - poradenstvizmrzly

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

DOPRAVNÍ NEHODA

je událost v provozu na pozemní komunikaci, která se stala, nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení, nebo zranění osoby, nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Kdy musíte přivolat policii k nehodě? - výběr nejběžnějších případů
Pokud došlo v souvislosti s DN k usmrcení, nebo zranění osob.
Pokud škoda na obou vozidlech převyšuje 100 000 Kč vč. přepravovaných věcí.
Pokud došlo ke znečištění životního prostředí (únik paliva, provozních náplní apod.).
Pokud došlo k poškození majetku třetí osoby (dopravní značení, svodidla, ploty...).
a další případy dle platných předpisů
Co udělat v případě dopravní nehody? - výběr úkonů

Zastavit vozidlo, zajistit místo nehody (použít výstražný trojúhelník, reflexní vesta, výstražná světla)
Zjistit stav účastníků nehody, poskytnout první pomoc, přivolat složky integrovaného záchranného systému
Nepít alkoholické nápoje po nehodě apod.
S ostatními účastníky si prokázat totožnost a sepsat záznam o nehodě
a další úkony dle platných předpisů

Otázky z praxe:
Jak postupovat v případě zavinění dopravní nehody z pohledu viníka? 
Musím sepsat záznam o nehodě a jak, nebo stačí zavolat na pojišťovnu?
Musím přivolat policii k nehodě?
Může pojišťovna požadovat po viníkovi vyplacené plnění?
Kde lze uplatnit nárok na náhradu škody, na co mám nárok jako poškozený, mohu být krácen na plnění?
Jsou všechny škody způsobené dopravními prostředky pojistnými událostmi dle zákona, nahradí pojišťovna vždy škodu z povinného ručení?
Je vozidlo pojištěno, jak to zjistím, potřebuji odtah, co mám dělat, kam se obrátit?

Zajímají Vás odpovědi, chcete mít základní přehled o tom, co Vás čeká po nehodě? Vyberte si školení z nabídky. 
 
Telefon: 603 515 823
E-mail  : info@poradenstvizmrzly.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky