Základní pojmy - poradenstvizmrzly

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Pojištění
ZÁKLADNÍ POJMY V POJIŠTĚNÍ

Pojistitel
- pojišťovna, která je oprávněna provozovat na území České republiky pojištění odpovědnosti
Pojistník
- ten, kdo uzavřel s pojistitelem smlouvu o pojištění odpovědnosti
Pojištěný
- ten, na jehož odpovědnost za škodu se pojištění odpovědnosti vztahuje
Poškozený
- ten, komu byla provozem vozidla způsobena škoda a má právo na náhradu škody
Oprávněná osoba
- ten, komu vznikne v důsledku pojistné události právo na plnění
Zelená karta
- mezinárodní osvědčení prokazující skutečnost, že k vozidlu byla uzavřena smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla uvedeného v tomto osvědčení

Další pojmy, které mají vliv na výši poskytnuté náhrady škody a to zcela zásadně, jako například rozpočet, spoluúčast, škodná událost, limit pojištění budou detailněji vysvětleny v připravovaném školení pojišťovacího minima pro každého.  
 
 
Telefon: 603 515 823
E-mail  : info@poradenstvizmrzly.cz
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky